ARAB EKONOMISK HISTORIK SAMT HISTORIKEN BETR. STYRELSE SAMMANSÄTTNING OCH FIRMATECKNAREARABs ekonomiska historik i diagramform
Ladda ner PDF här -->


ARABs ekonomiska historik 1992 - 2003, resultat- och balansräkning.
Ladda ner PDF här -->

ARABs historik avseende styrelseledamöter och firmatecknare.
Ladda ner excelfil här -->

Anställningsavtal Agneta och Tommy Jitell. Daterat maj 2004

Ladda ner PDF fil här--

Uppsägning av ARAB´s lokal i makarna Jitells källare

Ladda ner PDF här--