Arabhäst Registratur  (ARAB) AB
På svenska På svenska       In enlish In english
Visa stamtavla Visa avkomma


Namn Metropolia (SU) Far Priboj (SU)
Regnr FA Mor Mammona (PL)
Född(Död) 1957 Färg fx
Kön Sto/mare Chip
Uppfödare Ägare

Priboj (SU), 1944
fx
Piolun (PL), 1934
fx
Koheilan I/VIII (HU), 1922
skm
Koheilan IV (HU)
Jetaimés Prisma
Dziewanna (PL), 1922
skm
Bakszysz (PL)
Kalina 1909 (PL)
Rissalma 1932 (GB), 1932
fx
Shareer (GB), 1923
mbr
Nureddin II (GB)
Selima (GB)
Rissla (GB), 1917
fx
Berk (GB)
Risala (GB)
Mammona (PL), 1939
br
Ofir (PL), 1933
br
Kuhailan Haifi (DB),
Kuhailan Kharas
Kuhaila Haifi
Dziwa (PL), 1922
br
Abu Mlech (PL)
Zulejma (PL)
Krucica (PL), 1929
fx
Farys II (PL), 1905
skm
Mlech I
Sahara IV
Dora 1922 (PL), 1922
fx
Bakszysz (PL)
Pomponia 1902 (PL)


OBS! Ovan redovisad stamtavla är inget officiellt dokument.