Arabhäst Registratur  (ARAB) AB
På svenska På svenska       In enlish In english
Visa stamtavla Visa avkomma


Namn Mimika (PL) Far Ali Said (PL)
Regnr FA Mor Mimonka (PL)
Född(Död) 1956 Färg skm
Kön Sto/mare Chip
Uppfödare Ägare

Ali Said (PL), 1940
skm
Kuhailan Said (HU), 1934
br
Kuhailan Zaid (DB),
(Kuhailan-Abu-Zunub)
(Kuhaylah-Al-Ziyadah)
204 Kemir (HU), 1926
Kemir (DE)
6 Koheilan IV 1912
Najada 1932 (PL), 1932
skm
Fetysz (PL), 1924
skm
Bakszysz (PL)
Siglavy-Bagdady (AT)
Gazella II (PL), 1914
br
Kohejlan (DB)
Abra (PL)
Mimonka (PL), 1945
My Kismet (PL), 1934
Kohejl Ibn Mazepa (PL), 1920
skm
Mazepa I
Gazella II (PL)
Mabrucha (PL), 1928
skm
Pielgrzym-Thuja
Lysa (PL)
Imatra (PL), 1936
skm
Hardy (PL), 1926
br
Ganges I (PL)
Gazella II (PL)
Magja (PL), 1931
skm
Koheilan I/VIII (HU)
Ferja (PL)


OBS! Ovan redovisad stamtavla är inget officiellt dokument.