Arabhäst Registratur  (ARAB) AB
På svenska På svenska       In enlish In english
Visa stamtavla Visa avkomma


Namn Kajora (US) Far Kaborr (US)
Regnr FA Mor Edjora (SE)
Född(Död) 1979 Färg
Kön Sto/mare Chip
Uppfödare Ägare

Kaborr (US), 1970
Naborr (RU),
Negativ (SU), 1945
skm
Naseem (GB)
Taraszcza (PL)
Lagodna (PL), 1939
skm
Posejdon (PL)
Obra (PL)
Bint Kholameh (US), 1961
Adibiez (US),
Kholameh (US) -
-
Edjora (SE), 1968
Exelsjor (PL), 1963
Aquinor (PL), 1951
skm
Miecznik (PL)
Amneris (PL)
Eleonora (PL), 1944
br
Witraz (PL)
Zmora (PL)
Edessa (PL), 1961
Pietuszok (SU), 1954
br
Priboj (SU)
Taktika (SU)
Ellora (PL), 1950
br
Witraz (PL)
Elza (PL)


OBS! Ovan redovisad stamtavla är inget officiellt dokument.