Arabhäst Registratur  (ARAB) AB
På svenska På svenska       In enlish In english
Visa stamtavla Visa avkomma


Namn Kantara (GB) Far Gerwazy (PL)
Regnr FA Mor Karramba (PL)
Född(Död) 1969 Färg skm
Kön Sto/mare Chip
Uppfödare Ägare

Gerwazy (PL), 1955
skm
Doktryner (PL), 1950
Miecznik (PL), 1931
skm
Fetysz (PL)
Koalicja (AT)
Blaga (HU), 1937
skm
Kuhailan Zaid (DB)
11 Siglavy Bagdady II (HU)
Gwara (PL), 1946
br
Wielki Szlem (PL), 1938
br
Ofir (PL)
Elegantka (PL)
Canaria (PL), 1942
Trypolis (PL)
Saga (PL)
Karramba (PL), 1951
skm
Witraz (PL), 1938
br
Ofir (PL), 1933
br
Kuhailan Haifi (DB)
Dziwa (PL)
Makata (PL), 1931
skm
Fetysz (PL)
Gazella II (PL)
Karmen II (PL), 1937
skm
Koheilan I/VIII (HU), 1922
skm
Koheilan IV (HU)
Jetaimés Prisma
Kasyda (PL), 1929
skm
Farys II (PL)
Ferja (PL)


OBS! Ovan redovisad stamtavla är inget officiellt dokument.