Arabhäst Registratur  (ARAB) AB
På svenska På svenska       In enlish In english
Visa stamtavla Visa avkomma


Namn Lagodna (PL) Far Posejdon (PL)
Regnr FA Mor Obra (PL)
Född(Död) 1939 Färg skm
Kön Sto/mare Chip
Uppfödare Ägare

Posejdon (PL), 1916
skm
Ibrahim (DB),
-
-
-
-
Najada 1906 (PL), 1906
Sultan PL?,
Nowela PL?,
Obra (PL), 1933
skm
Hardy (PL), 1926
br
Ganges I (PL) -
-
Gazella II (PL), 1914
br
Kohejlan (DB)
Abra (PL)
Ikwa (PL), 1927
skm
Koheilan I/VIII (HU), 1922
skm
Koheilan IV (HU)
Jetaimés Prisma
Elstera (PL),


OBS! Ovan redovisad stamtavla är inget officiellt dokument.