Arabhäst Registratur  (ARAB) AB
På svenska På svenska       In enlish In english
Visa stamtavla Visa avkomma


Namn Planeta (PL) Far Naborr (RU)
Regnr FA Mor Pienoczka (SU)
Född(Död) 1958 Färg skm
Kön Sto/mare Chip
Uppfödare Ägare

Naborr (RU),
Negativ (SU), 1945
skm
Naseem (GB), 1922
skm
Skowronek (PL)
Nasra (GB)
Taraszcza (PL), 1937
skm
Enwer Bey (PL)
Gazella II (PL)
Lagodna (PL), 1939
skm
Posejdon (PL), 1916
skm
Ibrahim (DB)
Najada 1906 (PL)
Obra (PL), 1933
skm
Hardy (PL)
Ikwa (PL)
Pienoczka (SU), 1952
skm
Pawodok (PL),
Piolun (PL), 1934
fx
Koheilan I/VIII (HU)
Dziewanna (PL)
Wlodarka (PL), 1938
skm
Ofir (PL)
Kewa (YU)
Naturalistka (SU), 1937
fx
Naseem (GB), 1922
skm
Skowronek (PL)
Nasra (GB)
Rissalma 1932 (GB), 1932
fx
Shareer (GB)
Rissla (GB)


OBS! Ovan redovisad stamtavla är inget officiellt dokument.