Arabhäst Registratur  (ARAB) AB
På svenska På svenska       In enlish In english
Visa stamtavla Visa avkomma


Namn Epizoda (PL) Far Trypolis (PL)
Regnr FA Mor Pieszczota (PL)
Född(Död) 1944 Färg skm
Kön Sto/mare Chip
Uppfödare Ägare

Trypolis (PL), 1937
skm
Enwer Bey (PL), 1923
Abu Mlech (PL), 1902
skm
Mlech I
Lania
Koalicja (AT), 1918
skm
Koheilan IV (HU)
Amurath 1901 (AT)
Kahira (PL),
Farys II (PL), 1905
skm
Mlech I
Sahara IV
Zulejma (PL), 1914
br
Kohejlan (DB)
Pomponia 1902 (PL)
Pieszczota (PL), 1934
skm
Hardy (PL), 1926
br
Ganges I (PL) -
-
Gazella II (PL), 1914
br
Kohejlan (DB)
Abra (PL)
Huryska,
-
-
-
-


OBS! Ovan redovisad stamtavla är inget officiellt dokument.