Arabhäst Registratur  (ARAB) AB
På svenska På svenska       In enlish In english
  Ange sökvärde för häst du söker
Söksätt
Ange sökvärde för reg nr du söker
Sök typ av ras
 


Detta är ARABs stambok på nätet. Det är fortfarande en testversion och uppgifterna uppdateras, dock ej regelbundet, från grundregistrets databas.

Databasen innehåller huvudsakligen, men inte enbart, information om fullblodsaraber som är födda i eller har använts för avel i Sverige (inklusive deras förfäder). I databasen ingår även arabkorsningar registrerade hos ARAB och deras förfäder.

Eventuella felaktigheter beror vanligen på fel i bearbetningen över till stamboken. Om du upptäcker något som saknas eller som du anser felaktigt så är vi tacksamma om du rapporterar detta till registraturen. Det kan du göra via:

Epost info@arab.se

Sökteknik
Börja med att skriva in hästens namn eller de delar av namnet du känner.
Välj sedan i listan vid Söksätt.
Avsluta med att välja Sök.
Du har tre olika alternativ:

Hela namnet

Det innebär att sökning sker på alla de tecken du skriver i sökfältet.

Del av namn
Sökning sker på de tecken du skriver in i sökfältet och det kan dessutom finnas flera tecken både före och efter det du skriver.
Exempel: Du skriver che för att söka efter Cheyenne. I resultatet kommer Acherona, Cheyenne, Winchester m fl med. Che finns med i alla namnen.

Början av Namn
Sökning sker på de tecken du skriver in i sökfältet och det kan dessutom finnas flera tecken efter det du skriver.
Exempel: Du skriver che för att söka på Cheyenne. I resultatet visas Check, Cheyenne, Cheroki m fl med. Che finns med i början på alla namnen.

Ange dina sökvärden så exakt som möjligt så får du bättre resultat.

Om listan som visas innehåller flera hästar klickar du på namnet på den häst du vill se stamtavla/avkomma för. Annars kan du göra en ny sökning genom att klicka på knappen Ny Sökning.

Du kan även söka hästar via registreringsnumret, FA för fullblodsaraber och AK för arabkorsningar.

I söklista kan förekoma hästar utan regnr. Det beror på att hästen inte är registrerad hos ARAB utan endast förekommer i stamtavlan på någon registrerad häst.